Detská obezita

Životný štýl, ktorý posledných 10 rokov vedieme a aj pandémia Covid 19 prehĺbila problém obezity nie len u nás dospelých, ale aj u našich detí. Je to veľmi nebezpečný fenomén, ktorého následky ešte nie je úplne vidieť.

Výskumníci zistili, že obézne deti majú väčšiu pravdepodobnosť, že budú obézne aj v dospelosti. Pomocou počítačovej simulácie odhadli, že 57 % dnešných mladých ľudí vo veku od 2 do 19 rokov bude vo veku 35 rokov obéznych.

Problémom obezity je, že postihuje mladých ľudí teraz, keď sú deťmi a dospievajúcimi, ale prejavuje sa hlavne v priebehu ďalších rokov.

U dospelých obezita zvyšuje riziko srdcových ochorení, cukrovky 2. typu, vysokého krvného tlaku, niektorých druhov rakoviny a iných chronických ochorení.

Samotná obezita má vplyv aj na zdravie detí a je spájaná hlavne so zvýšenými kardiovaskulárnych ochorení ako sú:

zvýšená inzulínová rezistencia
zhoršenou toleranciou glukózy
dyslipidémiou
zvýšenou hrúbkou steny tepien
zvýšený krvný tlak

Okrem zvýšeného kardiovaskulárneho rizika sa detská obezita spája aj s rozvojom nealkoholového ztukovatenia pečene, rakoviny, pľúcnych ochorení, astmy, spánkového apnoe, ortopedických problémov, depresie a cukrovky 2. typu.

Cvičenie, vyvážená strava a zníženie hmotnosti však môžu tieto riziká znížiť.

Ako môžu pomôcť rodičia

Pre rodičov, ktorí chcú pomôcť svojim deťom vrátiť sa k vyváženej strave a väčšej aktivite je najlepšie vytvoriť stravovací plán na základe veku dieťaťa.

To zahŕňa plánované jedlá a občerstvenie namiesto toho, aby deti počas dňa jedli čo si sami vyberú a mali nekonečný prístup k rôznym nezdravým jedlám.

Je dôležité rozdelenie zodpovednosti, pokiaľ ide o čas jedla, rodič je zodpovedný za to, aké jedlo sa mu ponúkne, a dieťa sa môže rozhodnúť, koľko z toho, čo sa mu ponúkne, zje.

Skvelým spôsobom, ako znížiť príjem prázdnych kalórií, je vylúčenie sladkých nápojov a povolenie konzumácie vody medzi jedlami.

Deti sledujú a učia sa zo stravovacích návykov, ktoré im rodičia modelujú.

To, ako rodič hovorí o jedle, môže ovplyvniť aj správanie vlastného dieťaťa.  Ak rodič označí potravinu za “dobrú” alebo “zlú”, môže to urobiť aj dieťa.

Ideálne je zaviesť spoločné rodinné stravovanie a zavádzať hranice, napríklad kedy a kde dieťa je.

Aj keď sa to môže zdať prospešné, zdôrazňovanie výživy a zdravého stravovania môže pôsobiť skôr ako nátlak než pozitívne povzbudenie. Z tohto dôvodu sa treba rečiam o diéte absolútne vyhnúť.

Žiadne diéty. Deti rastú a vyvíjajú sa, preto sú diéty kontraindikované. A, samozrejme, nestigmatizujte vzhľad, hmotnosť alebo návyky. Keď sa tak stane, zvyšuje sa riziko, že dieťa bude mať poruchy príjmu potravy.

Rodičia by sa mali vyhýbať obmedzovaniu množstva jedla, ktoré dieťa zje, alebo núteniu vylúčiť celé skupiny potravín.

Namiesto toho vyberajte zdravé potraviny, ktoré dieťaťu ponúknete, a dovoľte mu jesť ich toľko, koľko potrebuje alebo chce.

Nasadenie reštriktívnych diét by im pravdepodobne spôsobilo len ďalšie problémy s jojo efektom alebo poruchami stravovania v budúcnosti.

Najdôležitejšia vec, ktorú môže rodič urobiť, je pomôcť dieťaťu vybudovať si zdravé sebavedomie bez ohľadu na číslo na váhe.

Uistite sa, že dieťa vie a chápe, že je milované preto, aké je, a nie preto, ako vyzerá, čo robí v škole, čo dosiahlo alebo čo jedáva, povedala.

Zdieľaj článok